ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในช่วงโควิด-19 ระบาด

มอบให้กับโรงพยาบาล 4 อำเภอ โซนใต้ ได้แก่โรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาลบึงสามพัน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี และโรงพยาบาลศรีเทพ