ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ทางไกลด้วยระบบ Video Conference

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับฟัง ปรึกษาข้อราชการ และแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านการศึกษา โดยใช้การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เป็นการป้องกันไวรัส covid-19 อีกด้วย ณ ห้องประชุม Conference สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม