สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จัดกิจกรรม “5 ส สร้างสุข ปลอดภัย ไร้ฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโควิด 19”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ดร. สมศักดิ์ภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 การศึกษาพื้นที่ศึกษาการศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 เป็นประธานในการประกาศการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัสแก่พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ“ 5 สสร้างสุขปลอดภัยไร้ฝุ่น PM 2.5” การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคเคน 19 พร้อมกับการรับรู้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา PM 2.5 และไวรัสโควิด 19 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลบึงสามพันให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา เพชรบูรณ์เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม