รวมพลัง พร้อมใจ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ปีการศึกษา 2562

-123วัน -13ชั่วโมง -57นาที -31วินาที