รวมพลัง พร้อมใจ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ปีการศึกษา 2562

05วัน 12ชั่วโมง 47นาที 50วินาที