การประชุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ประชุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีนายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุม