ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 09.00 น. -12.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562 นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สหวาระเดือนเกิดผู้บริหารสถานศึกษา มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม