ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านยางสาว และโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภายเพิ่มเติม