ประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างพัฒนา) อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม