การแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน อำเภอหนองไผ่ต้านยาเสพติด “หนองไผ่เกมส์”

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน อำเภอหนองไผ่ต้านยาเสพติด “หนองไผ่เกมส์” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทุ่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม