ประชุมทีมผู้บริหารฯ และประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 09.00 น. – 16.30 น)… ดรสมศักดิ์ภูมิกองผอส พปเพชรบูรณ์เขต 3 เป็นประธานหัวเรื่อง: การประชุมทีมคุณผู้บริหารฯ และประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาข้อสำคัญในการยกระดับคุณภาพและการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม