ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา (09.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ลิ้มสุข ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม