ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระยะเวลา 6 เดือน)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา (เวลา 9.00 น. – 14.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายวรการ  ฐานะวิจิตร อดีต รอง. ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ นายวัฒนกร บัวทอง ผอ.โรงเรียนบ้านเข็มทอง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ระยะเวลา 6 เดือน) พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังอ่าง โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม