ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 09.30 – 16.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม