ประชาสัมพันธ์การประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ

การประชุมสัญจรเครือข่าย 4 อำเภอโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประกาศนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 (ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการประชุมสัญจรเครือข่าย 4 อำเภอ )