ตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง และโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3