ประชุมจัดสรรเงินทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 13.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดสรรเงินทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคุณครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 186 โรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการคัดกรองนักเรียน ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เข้าข่ายได้รับทุนฯ และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมี นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวคำรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม