นิเทศการจัดการเรียนรู้และพบเพื่อนครู

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มสิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้และพบเพื่อนครู เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านราหุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3