ตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ โรงเรียนบ้านซับบอน และโรงเรียนบ้านหนองพลวง ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม