รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.00 – 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ จาก ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม