ตรวจติดตามการอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ตรวจติดตามการอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ และโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม