งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมครู และชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิต และเพื่อให้เกียรติแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สร้างคุณงามความดี ได้ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยมาจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญและมีค่าอย่างยิ่งต่อหน่วยงานและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 151 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 21 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน บุคลากรทางการศึกษา 1 คน ข้าราชการครูสายผู้สอน จำนวน 127 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน ในการดำเนินการจัดงาน ในครั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยภาคเช้า พิธีสงฆ์ และพิธีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ จัด ณ หอประชุมสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และภาคกลางวัน งาน “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา” มีกิจกรรมดนตรี การแสดงและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านราหุล โดยมี นายดิเรก ต่ายเมือง อดีต ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีในพิธี คลิกชมภาพเพิ่มเติม