เกียรติบัตรวิทยากร ITA 2562 และ เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุม ITA 2562

เกียรติบัตรวิทยากร ITA 2562 และ เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุม ITA 2562  ตามรายละเอียดดังแนบ (ดาวน์โหลดเกียรติบัตร วิทยากร ITA 2562)และ (ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมประชุม ITA 2562)