ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ชุดที่ 2

วันที่ 17 กันยายน 2562 (เวลา 09.00-16.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ชุดที่ 2 (ภาคเช้า) กลุ่มสาระดนตรี ทัศนศิลป์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา (ภาคบ่าย) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม