ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 22 กันยายน 2562 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน และ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านราหุล สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม