อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง รุ่นที่ 1-8 เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)

วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง รุ่นที่ 1-8 เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) ตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม