ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 (เวลา 13.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม