ประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเสวนาผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการ จากผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ดำเนินรายการโดย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกชมภาพเพิ่มเติม