โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 4 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 โดยมี นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวคำรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบการคัดกรองเด็ก จำนวน 188 คน เข้าร่วมอบรม ณ ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม