สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายไพจิตร รักษาสรณ์ และ นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 คลิกชมภาพเพิ่มเติม