ประชุมการขอใช้เงินเหลือจ่าย ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 (เวลา 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการขอใช้เงินเหลือจ่าย ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซับน้อย, โรงเรียนบ้านหนองโป่ง, โรงเรียนพญาวัง, โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์, โรงเรียนบ้านศรีมงคล, โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง และโรงเรียนบ้านหนองพลวง เข้าร่วมประชุม ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม