ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา และอบายมุข

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00-12.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา และอบายมุข เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม