สถิติรับสมัครพนักงานราชการ

ที่วิชาเอกวันที่สมัครสอบรวม
5 ส.ค.626 ส.ค.627 ส.ค.628 ส.ค.629 ส.ค.62
1สังคมศึกษา2222 1992395
2วิทยาศาสตร์11550 533546299
3ปฐมวัย53 36201624149
4ภาษาอังกฤษ56 27162329151
5ประถมศึกษา9 272222
6ภาษาไทย15 1263541
7คณิตศาสตร์4332 231628142
8คอมพิวเตอร์76 32152427174
รวม389213 1591281841,073