กิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าป่า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าป่า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมธรรมาภิบาล ณ วัดโคกตายอ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และวัดใกล้เคียงสถานศึกษาในสังกัด คลิกชมภาพเพิ่มเติม