กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำในการทำงานเป็นทีม ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คลิกชมภาพเพิ่มเติม