“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562 ณ ศาลาวัดบ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี คลิกชมภาพเพิ่มเติม