พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีถวายผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เวลา 12.00 น.) พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีถวายผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ ร.ท. สกุลศักดิ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี คลิกชมภาพเพิ่มเติม