ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบลงทุนรายการก่อสร้างบ้านพักครู/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบลงทุนรายการก่อสร้างบ้านพักครู/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม