ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (เวลา 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (เขตอำเภอศรีเทพ) ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ และโรงเรียนบ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม