ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วย ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่น 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางสุนันท์  บัวเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วย ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่น 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม