อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 มีนักเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม ครูผู้ควบคุม จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และมี นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวคำรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาเพิ่มเติม