ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพระพุทธศักราช 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 (เวลา 06,45 น. -. 08.45 น) ที่คุณนายสันติชัยคุณบัวทองรองคุณผู้อำนวยหัวเรื่อง: การสำนักงานเขตพื้นที่หัวเรื่อง: การศึกษาเป็นประถมศึกษาเป็นรักษาราชการเป็นแทนคุณผู้อำนวยหัวเรื่อง: การสำนักงานเขตพื้นที่หัวเรื่อง: การศึกษาเป็นประถม คุณเพชรบศึกษาเป็นูรณ์เขต 3 ด้วยบุคลากรพร้อมทางการศึกษาในห้างหุ้นส่วนจำกัดสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในห้างหุ้นส่วนจำกัดโอกาสวัหนังสือนคล้ายการธนาคารวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำความปีที่คุณพระพุทธศักราช 2562 พิธีทำบุญตักบาตรพระส และฆ์สามเณรจำนวน 41 และพิธีรูปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโดยมีนางสาวคุณเมตตาสินยบุตรนายอำเภอบึงสามพันเป็นประธานในห้างหุ้นส่วนจำกัดพิธี ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม