“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (เวลา 08.00-11.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  พร้อมด้วย นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 26/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวพรรณทิพย์  พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวนวลจันทร์  ศักดิ์สมวาส ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจนักเรียนที่บ้านพักประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย คือ เด็กหญิงนิรัชญา ปานฟัก นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และเด็กหญิงวรัทยา มลิลาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพญาวัง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 242 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 14.00 น. ที่ผ่านมา ทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค.. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียน โดยโอนเงินบริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงสามพัน ชื่อบัญชี นายบุญเลี้ยง ปานอ่วม เลขที่บัญชี 065-2-68384-1 หรือบริจาคได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย

ประชุมคณะกรรมการแกนนำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นางวิลัยภรณ์  ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการแกนนำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV เพื่อจัดทำแผนบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการแกนนำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการเปิดอาคาร “พิสิษฐ์ตะกรุดแก้ว” โรงเรียนบ้านโคกปรือ อำเภอวิเชียรบุรี และตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด