การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางสาวลภัสรดา คำมา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) มีโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 2 ,5 , 7 (โรงเรียนขนาดเล็ก) รุ่นที่ 8 และโรงเรียนที่ประเมินคงสภาพบ้านวิทย์น้อย เป็นผู้เข้ารับการประเมิน และมี ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เอกวิทยาศาสตร์และด้านปฐมวัย เป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม