ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRANING) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ศึกษานิเทศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่จัดการเรียนการสอน DLTE ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRANING) ปีการศึกษา 2562 โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม