ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน (เก่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม