“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 ในหัวข้อ สพฐ. 4 ปี การศึกษา พัฒนาชายแดนใต้

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (เวลา 07.30-10.20 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 ในหัวข้อ สพฐ. 4 ปี การศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทาง VDO Conference และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม