ประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ รับนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทาง VDO Conference

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (เวลา 10.30 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ รับนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทาง VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม