“มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสัมพันธ์”

วันที่ 19 เมษายน 2562 (เวลา 14.00 น.) ภาคบ่าย นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ “มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสัมพันธ์” รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีชาวไทยซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3