“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้แทนกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ณ ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3