ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 (เวลา 08.00 น. – 12.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต แนะนำบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 2 ราย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 36 ราย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3